Stičišče Iskra

ZADOVOLJSTVO Z INFORMIRANJEM STIČIŠČA ISKRA

Na Stičišču NVO Istre in Krasa - ISKRA si želimo nuditi kakovostno in celovito informiranje za nevladne organizacije v Obalno-kraški regiji.

Veliko bi nam pomenilo, če bi si lahko vzeli nekaj minut vašega časa in izpolnili vprašalnik, s katerim želimo preveriti uporabnost in učinkovitost informacij, ki jih objavljamo in posredujemo preko naših kanalov informiranja.

Vaši odgovori nam bodo pomagali pri izboljšavi naših storitev informiranja.

ROK ZA IZPOLNITEV: 11. oktober 2020. 

V primeru, da bi želeli ostati anonimni, izpustite dele vprašalnika, v katerih se lahko naročite za prejemanje mesečnega ISKRIVEGA obvestilnika in polletnega e-biltena.