Stičišče Iskra

O STIČIŠČU ISKRA

ISKRA – Stičišče NVO Istre in Krasa je podporno okolje za nevladne organizacije, kot ga definira Zakon o nevladnih organizacijah – ZNOrg, in skrbi za skladen razvoj nevladnega sektorja obalno-kraške regije. Naslavlja identificiran družbeni potencial nevladnih organizacij in ga poskuša doseči z reševanjem trenutnih ovir, s katerimi se nevladni sektor v regiji sooča.

Na Javnem razpisu za podporno okolje za razvoj nevladnih organizacij 2019-2023 Ministrstva za javno upravo je bilo kot stičišče za nevladne organizacije obalno-kraške regije izbrano Kulturno izobraževalno društvo PiNA, ki projekt izvaja od 1. oktobra 2019 do 30. septembra 2023. 

S projektom želimo:

— Okrepiti informiranost, organizacijsko, strokovno in zagovorniško usposobljenost NVO,

— Prispevati k večji vlogi NVO pri oblikovanju lokalnih/regionalnih politik,

— Okrepiti čezsektorsko povezovanje in sodelovanje za reševanje lokalnih potreb.

Da to dosežemo bomo uporabili in spodbujali:

Created with Sketch.

INFORMIRANJE

Dobra in ciljna informiranost NVO je osnova, na kateri NVO gradijo svojo nadaljnjo pot.

Created with Sketch.

USPOSABLJANJE

Celostna krepitev strokovne in organizacijske usposobljenosti NVO ter njihove usposobljenosti za zagovorništvo je nujna zato, da se zagotovi višjo kakovost izvajanih storitev, profesionalizacijo in razvoj nevladnega sektorja.

Created with Sketch.

MREŽENJE IN ČEZSEKTORSKO POVEZOVANJE

Le dobro omrežene NVO, ki sodelujejo z javnim in gospodarskim sektorjem, bodo lahko uspešno naslavljale regionalne izzive in priložnosti.

Created with Sketch.

ZAGOVORNIŠTVO

Preko zagovorniških akcij bomo v sodelovanju z drugimi deležniki in NVO poskrbeli za zagovarjanje potreb in izzivov nevladnega sektorja, iskali rešitve za izboljšanje pogojev njegovega delovanja in njegovega stanja, sooblikovali lokalne in regionalne politike.

Vizija Stičišča ISKRA predpostavlja nevladni sektor kot enega ključnih deležnikov ustvarjanja regije z najvišjo kakovostjo bivanja v Sloveniji in družbenih sprememb ter inovacij. 

Svoji strateški usmeritvi bomo sledili s transparentnim in vključujočim delovanjem, odgovornim odnosom do družbe in okolja ter sodelovalnim pristopom pri iskanju in vzpostavljanju novih rešitev za izzive sodobnega časa. 

Prizadevamo si biti:

   1. Struktura omreženih stalno aktivnih NVO obalno-kraške regije za izzive in zagovarjanje sektorja,

   2. Glavni spodbujevalec profesionalizacije nevladnega sektorja v obalno-kraški regiji,

   3. Regijski center za sodelovanje z nevladnim sektorjem.

Vrednost projekta: 334.613,93 €