Stičišče Iskra

DEJSTVA O NVO

NVO SEKTOR V OBALNO-KRAŠKI REGIJI

Za vas smo zbrali ključna dejstva in številke v povezavi z NVO sektorjem v Obalno-kraški regiji.

Št. NVO v obalno-kraški regiji: 1542
(vir: AJPES, 2018)

Št. zaposlenih v NVO: 372,27
(vir: AJPES, 2018)

Št. NVO v javnem interesu: 278
(vir: AJPES, 2018)

Prihodki NVO: 41.861.455,49 €
(vir: AJPES, 2018)

Odhodki NVO: 39.944.813 €
(vir: AJPES, 2018)

Občine Obalno-kraške regije so skupaj namenile NVO (večinoma društvom) 6.020.305,72 €
(vir: CNVOS, 2019)

Št. NVO v obalno-kraški regiji: 1542
(vir: AJPES, 2018)

Št. zaposlenih v NVO: 372,27
(vir: AJPES, 2018)

Št. NVO v javnem interesu: 278
(vir: AJPES, 2018)

Prihodki NVO: 41.861.455,49 €
(vir: AJPES, 2018)

Odhodki NVO: 39.944.813 €
(vir: AJPES, 2018)

Občine Obalno-kraške regije so skupaj namenile NVO (večinoma društvom) 6.020.305,72 € 
(vir: CNVOS, 2019)

Področja NVO (vir: AJPES, 2018)

NAJVEČ Društev

TriangleCreated with Sketch.
— glasbena društva (90 / 6,92%)
— druga kulturna in umetniška društva (85 / 6,53%)
— druga športna in rekreativna društva (63 / 4,84%)

NAJMANJ Društev

TriangleCreated with Sketch.
— duhovna društva (1 / 0,08%)
— verska društva (2 / 0,15%)
— društva zbirateljev (2 / 0,15%)

NAJVEČ USTANOV, ZASEBNIH ZAVODOV

TriangleCreated with Sketch.
— izobraževanje (59 / 24,48%)
— zdravstvo in socialno varstvo (76 / 32,54%)
— strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti (40 / 16,60%)

NAJMANJ USTANOV, ZASEBNIH ZAVODOV

TriangleCreated with Sketch.
— kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo (1 / 0,41%)
— promet in skladiščenje (1 / 0,41%)
— trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil (1 / 0,41%)

Področja NVO v javnem interesu
(vir: AJPES, 2018)

Created with Sketch.

šport
(108 / 38,85%)

Created with Sketch.

varstvo pred naravnimi in
drugimi nesrečami ( 51 / 18,35%)

Created with Sketch.

kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrana - drugo (23 / 8,27%)

Created with Sketch.

socialno varstvo
(1 / 0,36%)

Created with Sketch.

znanost - raziskovalna
dejavnost (1 / 0,36%)

Created with Sketch.

kultura - drugo
(1 / 0,36%)

NVO IN PROSTOVOLJNO DELO

Št. prostovoljskih organizacij — 92 (vir: AJPES, 2018)
Št. vseh prostovoljcev — 7 126
Št. opravljenih prostovoljskih ur — 146 053 (vir: AJPES, 2018)
0%
67 159
Socialna dejavnost
0%
20 697
Vzgoja in izobraževanje
0%
14 440
Kultura in umetnost
0%
3 423
Civilna zaščita in reševanje
0%
2 262
Turizem
0%
928
Zdravje