Stičišče Iskra

ZNANI SO PREJEMNIKI SREDSTEV RAZPISA »DOLGOŽIVA DRUŽBA«

Znani so prejemniki sredstev razpisa »Spodbude za čezsektorske akcije: Dolgoživa družba.« Petčlanska komisija, ki so jo sestavljale predstavnice nevladnega, javnega in gospodarskega sektorja, je 7. julija 2020 podala svojo dokončno odločitev in izbrala 3 projekte.

Prejeli smo sicer 7 vlog, od katerih je bila ena administrativno nepopolna.

Komisijo so prepričali naslednji projekti: 
S solidarnostjo do dolgožive družbe (Trajnostni park Istra, raziskovalni-izobraževalni zavod za trajnostni razvoj) 
E svet je zame (Društvo Pristan – Univerza za tretje življenjsko obdobje Koper)
Skrb za življenjsko energijo in zdravo telo v zrelih letih (Zveza društev upokojencev Mestne občine Koper – Center dnevnih aktivnosti za starejše občane Koper (CDA)).

Pri vseh projektih gre za čezsektorske konzorcije, ki zajemajo organizacije iz vseh treh sektorjev – nevladnega, javnega in gospodarskega. 

Z razpisom »Spodbude za čezsektorske akcije: Dolgoživa družba,« želimo preko pilotnih akcij vzpostaviti delujoča in učinkovita partnerstva nevladnih organizacij z lokalnimi, regionalnimi, nacionalnimi in EU institucijami, mediji, gospodarskimi partnerji ter drugimi akterji, pomembnimi za zadovoljitev ugotovljenih lokalnih potreb, posebej glede reševanja problematike dolgožive družbe. Kategorije

Archives