Stičišče Iskra

INFORMACIJE ZA NVO

Group 2Created with Sketch.

PODPORA PREPOZNANIM NVO S POTENCIALOM

Status NVO s potencialom je preko razpisa dodeljen nevladnim organizacijam v regiji za obdobje enega leta. Zanje so na voljo številna usposabljanja, poleg tega pa so deležne mentorstva za različna področja in fonda za strokovni razvoj.

NVO s potencialom omogočamo uporabo prostorov SI HUB-a.

Created with Sketch.

INFORMACIJE ZA IN O NVO

Mesečni e-obvestilnik: Mesečni zbir pomembnih informacij s področja razpisov, aktualnih predlogov in razprav občin ter priložnosti in akcij sektorjev, ki so relevantni za delo NVO.

Polletni iskriv e-bilten: E-bilten za NVO in ključne deležnike NVO sektorja v regiji. Bilten zajema pregled dela stičišča, večjih akcij NVO ter intervjuje z občinskimi predstavniki, gospodarstvom in strokovnjaki o pogledih na lokalne in regijske izzive.

Created with Sketch.

IZOBRAŽEVANJA

Iskriva razvojevalnica: 3-urna usposabljanja za NVO s področja organizacijskega in strateškega razvoja.

Osnovno in nadaljevalno usposabljanje projektne prijave: 8-urni usposabljanji za pripravo projektnih prijav.

Komunikacijske veščine za nevladnike in nevladnice: 2-urna praktična usposabljanja za NVO s področja komuniciranja (raba orodij za pripravo e-obvestilnikov, raba osnovnega paketa Google aplikacij in Dropboxa ter raba družbenih omrežij).  

Created with Sketch.

FINANČNA PODPORA ZA NVO

Finančna spodbuda za izvedbo čezsektorskih akcij: Razpis za NVO za financiranje čezsektorskih akcij (dogodki, usposabljanja, kampanje, terenske akcije idr.) s področja dolgožive družbe.

Finančna spodbuda za razvoj novih storitev: Razpis za NVO za financiranje rešitev s področja dolgožive družbe.

Created with Sketch.

PAKETI STORITEV NVO ZA USPEŠNO KOMUNICIRANJE

Razviti paketi storitev, ki neposredno odgovarjajo potrebam NVO po komuniciranju in pomanjkanju kadra, zadolženega za komunikacijske aktivnosti v NVO.

Created with Sketch.

SVETOVANJA

Svetovanja s pravnega, upravnega, razpisnega in administrativnega področja za NVO obalno-kraške regije.