Stičišče Iskra

IZBRALI SMO PROJEKTE V OKVIRU RAZPISA »SPODBUDE ZA REŠITVE: DOLGOŽIVA DRUŽBA« ZA LETO 2022

Izbrali smo projekte v okviru razpisa »Spodbude za rešitve: Dolgoživa družba« za leto 2022. Štiričlanska komisija, ki so jo sestavljale predstavnice štirih slovenskih stičišč za NVO, je 1. junija 2022 na seji od osmih prispelih vlog izbrala dva projekta.

Komisijo so prepričali naslednji projekti, ki bodo prejeli sredstva v skupni vrednosti 6.900 evrov:

  • Spoznavajmo digitalno: Društvo Pristan – Univerza za tretje življenjsko obdobje Koper, 70,50 točk.
  • Jaz, moja zgodovina in moja sedanjost: Društvo center za psihoterapijo in Psihosocialno pomoč Koper, Zavod Epiona in UP Fakulteta za humanistične študije 58,75 točk.

VEČ O IZBRANIH PROJEKTIH:

  • Spoznavajmo digitalno

Za starejše odrasle (55 let in več), bo Društvo Pristan permanentno izvajalo program digitalnega usposabljanja, konkretno delo s spletnimi aplikacijami, ki jim omogočajo večjo dostopnost do nekaterih storitev ter povečujejo njihovo samostojnost in vključenost v družbo (npr. nakupovanje, e-uprava, zdravstvo, bančništvo itd.). Program bodo sproti dopolnjevali z novimi aplikacijami.

Poudarek bo na poglobljeni uporabi pametnih telefonov kot medija za opravljanje spletnih storitev in spletnih komunikacijskih orodij. Izobraževanje bo potekalo v obliki rednih mesečnih spletnih delavnic. Pred vsako delavnico bodo organizirali individualne konzultacije za uporabo pametnega telefona, uporabo aplikacije Zoom in nameščanje aplikacij. Na spletni strani društva bodo objavili posnetek vsake delavnice, ki bo na voljo za ponavljanje in utrjevanje snovi. Po zaključku projekta bodo posnetki stalno na razpolago občanom. Prav tako bodo nadaljevali z rednim osebnim delom za uporabo pametnega telefona in nameščanje aplikacij.

 

  • Jaz, moja zgodovina in moja sedanjost

V okviru projekta bodo Društvo center za psihoterapijo in Psihosocialno pomoč Koper, Zavod Epiona in UP Fakulteta za humanistične študije, starostnike in starostnice soočili s predelavo travmatičnih izkušenj iz preteklosti, jih senzibilizirali za kakovostno in aktivno staranje ter jih spodbudili k izražanju in deljenju osebnih zgodb s skupnostjo. V ta namen bodo vzpostavili spletno platformo.

Izvedli bodo serijo petih delavnic v sodelovanju z raziskovalko in umetnikom (fotografom). Naslavljali bodo vidike kakovostnega in aktivnega staranja (skrb za kakovostne medosebne odnose, psihofizično ravnovesje, pomen vedrega in preprostega življenja, predelava travme). Delavnice bodo potekale s pomočjo uporabe kreativnih medijev, ki bodo udeležence in udeleženke spodbujale k ustvarjalnosti (delo s terapevtskimi kartami, fotografija, likovna umetnost, delo s sanjami, gledališče družbenih sprememb).

Dokumentirane osebne zgodbe udeležencev in udeleženk projekta bodo izdali v publikaciji Travma in utišani spomini, posamezne osebne zgodbe in publikacija bodo ob zaključku projekta predstavljene širši javnosti

 

Z razpisom »Spodbude za rešitve: Dolgoživa družba« želimo vzpostaviti mehanizem spodbude in podpore za trajnostne storitve nevladnega sektorja Obalno-kraške regije za reševanje izzivov in naslavljanja potreb dolgožive družbe.