Stičišče Iskra

VABILO NA PREDSTAVITEV CERTIFIKATA KULTURNO PODJETJE V KOPRU

S kulturo lahko ustvarimo boljšo prihodnost, zato vas z društvom Asociacija vabimo na predstavitev Certifikata Kulturno podjetje, ki bo v sredo, 27. julija ob 15.00, v naših prostorih na Gortanovem trgu 15 v Kopru, kjer se boste lahko seznanili z mnogoterimi priložnostmi in učinki povezovanja kulture in gospodarstva.

Certifikat Kulturno podjetje je nastal s ciljem podjetjem predstaviti pomen in koristi kulture ter jih spodbuditi k vključevanju kulture v poslovno okolje tako zavoljo izboljšanja lastnega delovanja kot v podporo vzpostavitvi družbe, ki temelji na ciljih in vrednotah kulture, na spodbujanju ustvarjalnosti in s tem inovativnosti, razumevanju in vrednotenju družbenega razvoja, spodbujanju družbenih sprememb v smeri približevanja humanističnim idealom in še bi lahko naštevali.

V času, ko se podjetja vse bolj zavedajo tudi svoje družbene odgovornosti, jim kultura nudi možnosti nasloviti številne in raznolike izzive in omogoča s kulturnimi vsebinami vzpostaviti druge mehanizme za motivacijo zaposlenih, krepitev organizacijske kulture, rast ugleda delodajalca, krepitev blagovne znamke, prenos metod dela za inovativne rešitve ter druge cilje podjetja.

Srečanje je namenjeno podjetjem, nevladnim organizacijam, samozaposlenim v kulturi ter drugim zainteresiranim, ki jih zanima, kakšni so načini in učinki povezovanja kulture in gospodarstva ter postopek pridobitve certifikata.

Vljudno vabljeni na predstavitev!