Stičišče Iskra

ISKRIVI POSVET – SPOZNAVNI DOGODEK STIČIŠČA ISKRA

Sodelovanje nevladnih organizacij in lokalne skupnosti je obojestransko koristno. Predvsem pa je pomembno za občanke in občane, ki preko dejavnosti, ki jih nevladne organizacije izvajate, občine pa sofinancirajo ali drugače podpirajo, zadovoljujejo svoje potrebe in interese. Verjamemo, da lahko sodelovanje nevladnih organizacij in občine naredi lokalno okolje ter skupnost močnejšo in boljšo, zato vas vabimo k sodelovanju in aktivni udeležbi na spoznavnem dogodku.

Srečali se bomo 21. junija 2022, med 9.30 in 11.30, v prostorih Zelene dvorane Območne obrtno-podjetniške zbornice Koper.

Na posvetu bomo odprli prostor za predstavitev uradov, predstavnikov uradov istrskih mest in prisotnih nevladnih organizacij. Prostor bo urejen po metodi svetovne kavarne, kjer bo potekala debata v okviru manjših omizij. Pogovarjali se bomo o delu občinskih uradov, prepoznavali potrebe nevladnih organizacij in skupaj razmišljali o morebitnih rešitvah ter priložnostih za sodelovanje.

Svojo udeležbo na dogodku so potrdili naslednji predstavniki občinskih uprav:

  • Timotej Pirjevec, Urad za družbene dejavnosti, Mestna občina Koper
  • Martina Gamboz, Urad za družbene dejavnosti, Občina Izola
  • Barbara Švagelj, podžupanja, Občina Ankaran
  • Matej Knep, Urad za družbene dejavnosti, Občina Piran
  • Vesna Pajić, svetovalka za kulturo in mednarodne odnose, Mestna občina Koper

PROGRAM POSVETA

9.30 – 9.40 Uvodni nagovor

9.40 – 9.55 Predstavitveni krog prisotnih NVO

9.55 – 10.20 Predstavniki občinskih uradov predstavijo svoj oddelek ter nekaj vidikov/tem, ki se navezujejo na NVO 

10.20 – 11.10 Pogovor v okviru omizij po metodi Svetovne kavarne

11.10 – 11.20 Povzetek skupinskih pogovorov

11.20 – 11.30 Zaključni govor in vabilo na pogostitev

Sledita pogostitev in sproščeno druženje. 

PRIJAVA

Ker je število mest na dogodku omejeno, je obvezna prijava do petka, 17. junija 2022.