Stičišče Iskra

ODPRT JE RAZPIS ZA VKLJUČITEV V PODPORNI PROGRAM ZA NEVLADNE ORGANIZACIJE ISKRA – STIČIŠČA NVO ISTRE IN KRASA

Objavljamo razpis za vključitev v podporni program za nevladne organizacije ISKRA - Stičišča NVO Istre in Krasa.

V okviru našega programa posebno pozornost namenjamo tistim identificiranim NVO iz Obalno-kraške regije, ki izražajo 1) interes za lasten strokovni in organizacijski razvoj ter 2) zadovoljevanje neustrezno naslovljenih potreb v lokalni skupnosti.

Nevladni sektor ima namreč potencial za vplivanje na javne politike in izvajanje javnih storitev oz. prevzemanje javnih služb, zato bomo skupaj z NVO s potencialom strateško začrtali razvoj sektorja, jih usposobili za povečanje stopnje organizacijskega in strokovnega razvoja in zagovorništvo ter za sektorsko, medsektorsko in mednarodno povezovanje. 

Nevladnim organizacijam (društvom, zasebnim zavodom in ustanovam) iz Obalno-kraške regije (Ankaran, Divača, Hrpelje-Kozina, Izola, Komen, Koper, Piran in Sežana) bomo za obdobje enega leta z možnostjo podaljšanja dodelili status »NVO s potencialom«, ki bo omogočal koriščenje podpornega programa Stičišča ISKRA.

Vključitev v program in pridobitev statusa NVO s potencialom bo zajemala in omogočala: 

  • individualni načrt razvoja organizacije;
  • usposabljanja s področja organizacijskega in strateškega razvoja ter zagovorništva;
  • individualna mentorstva in svetovanja (na področju financiranja – podpora pri lokalnih in mednarodnih razpisih, postavitvi strategije organizacije, promociji, komuniciranju, računovodstvu, pridobivanju statusa v javnem interesu, pravno svetovanje, svetovanje in podpora pri zagovorniških aktivnostih idr.);
  • uporabo (digitalne) knjižnice in gradiv;
  • koriščenje fonda za strokovno rast;
  • občasno souporabo prostorov (sejna soba, sestankovalnica, osrednji prostor, multifunkcijska naprava idr.);
  • uporabo ZOOM računa stičišča;
  • udeležbo na študijskem obisku NVO v drugih regijah in obisk drugih NVO v programu Stičišča ISKRA. 

Več informacij je na voljo v razpisni dokumentaciji. 

PRIJAVA

Razpis je odprt do 22. 3. 2024. Prijave oddane po roku ne bodo obravnavane. 

Kandidati se prijavijo na način, da izpolnijo spletno prijavnico. Kandidati se lahko prijavijo izključno elektronsko. Drugače oddane prijave ne bodo obravnavane. 

Pri izpolnjevanju spletne prijavnice vam je lahko v pomoč Wordov dokument, iz katerega kopirate odgovore v spletni obrazec. 

POSTOPEK IZBORA

Postopek izbora je dvofazen. Po zaključku roka za oddajo prijav bo komisija pregledala vloge in na podlagi določenih meril pripravila predizbor organizacij. Te organizacije bodo povabljene na predstavitev v živo oz. razgovor, na osnovi katerega in upoštevajoč merila bo nato opravljen končni izbor. Predstavitve oz. razgovori so načrtovani za zadnji teden marca in prvi teden aprila ali po predhodnem dogovoru.

Obvestila o izboru bodo poslana najkasneje 21 dni po poteku roka za prijavo po e-pošti. S kandidati bomo nato uskladili termin za prvi mentorski sestanek. Ta sestanek bo namenjen pripravi individualnega načrta ter podpisu dogovora o sodelovanju.

Za dodatne informacije nam lahko pišete na info@sticisce-iskra.si. Na pisna vprašanja vam bomo odgovorili v roku 24 ur.