Stičišče Iskra

DOSEŽKI DELOVANJA LOKALNIH NVO IN REGIONALNIH STIČIŠČ NVO

NVOji imajo ravno tako merljive učinke, kot gospodarstvo. Razlika je le v tem, da se gospodarstvo pretežno izraža v BDP-ju, NVO pa v številu izpeljanih projektov, partnerjev, izpeljanih usposabljanj v lokalni skupnosti, novih storitev za potrebe ljudi, izvedenih občinskih participativnih proračunov in drugih kazalnikih.

V Sloveniji, kot drugod po Evropi, imamo tri družbene sektorje: javni, gospodarski in civilnodružbeni sektor. Pomemben del zadnjega predstavljajo nevladne organizacije (NVO), ki približno 46 % (podatek za leto 2021) vseh prihodkov pridobijo iz javnih proračunskih sredstev, saj izvajajo javno koristne dejavnosti. Drugo dobro polovico prihodkov NVO ustvarijo na trgu s prodajo svojih storitev in produktov. 

Morda se mnogim zdi, da so NVOji sami sebi namen, vendar zadovoljujejo interese in potrebe prebivalcev, opozarjajo na nepravilnosti v družbi ter na različne načine izboljšujejo kakovost življenja v lokalnem okolju. 

NVOji imajo ravno tako merljive učinke, kot gospodarstvo. Razlika je le v tem, da se gospodarstvo pretežno izraža v BDP-ju, NVO pa v številu izpeljanih projektov, partnerjev, izpeljanih usposabljanj v lokalni skupnosti, novih storitev za potrebe ljudi, izvedenih občinskih participativnih proračunov itd. Več o številkah si lahko preberete v prispevku dosežkov stičišč NVO.

V Sloveniji imamo 12 regionalnih stičišč nevladnih organizacij, v katere se povezujejo lokalne NVO in tako tvorijo mrežo stičišč. Pomembni dosežki stičišč v sodelovanju z lokalnimi NVO so vezani na široko paleto reševanja problemov, kot so:

  • vrzel med starostniki in mladostniki, 
  • reševanje problema odpadkov, 
  • problem zapuščenih živali, 
  • spodbujanje participativnega proračuna (ki uspešno deluje v že 28 slovenskih občinah) za večjo avtonomnost prebivalcev lokalne skupnosti, 
  • varovanja kulturne dediščine, 
  • problematiki prekomernih nakupov
  • degradaciji okolja.

Za programom regionalnih stičišč nevladnih organizacij, ki ga financira Ministrstvo za javno upravo iz Sklada za NVO, stojijo živi ljudje, ki jim je resnično mar za NVO, za ljudi in za skupnost.