Stičišče Iskra

LETNI RAZPIS ZA VKLJUČITEV V PROGRAM KREPITVE NEVLADNIH ORGANIZACIJ STIČIŠČA NVO ISTRE IN KRASA – ISKRA

Objavljamo Letni razpis za vključitev v program krepitve nevladnih organizacij Stičišča NVO Istre in Krasa – Iskra.

Z njim želimo okrepiti zmogljivosti nevladnih organizacij za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev preko dviga ravni njihovega organizacijskega in strokovnega razvoja ter zagovorniških kompetenc, krepitve čezsektorskega sodelovanja, povezovanja in vzpostavljanja partnerstev, z namenom reševanja družbenih izzivov v regiji

Izbranim nevladnim organizacijam (društvom, zasebnim zavodom in ustanovam) iz Obalno-kraške regije (Ankaran, Divača, Hrpelje-Kozina, Izola, Komen, Koper, Piran in Sežana) bomo v sklopu razpisa za obdobje enega (1) leta dodelili status »NVO s potencialom«, ki bo omogočal koriščenje našega podpornega programa.

Vključitev v program in pridobitev statusa NVO s potencialom bo zajemala in omogočala sestavo individualnega načrta razvoja, usposabljanja s področja organizacijskega in strateškega razvoja, usposabljanja za krepitev komunikacijskih veščin in projektnih prijav, individualna mentorstva, koriščenje fonda za strokovno rast, uporabo našega ZOOM računa ter souporabo prostorov SI HUB-a. 

Več informacij je na voljo v razpisni dokumentaciji. 

PRIJAVA

Za prijavo izpolnite spletno prijavnico na povezavi

Rok za oddajo spletne prijave je do vključno 11. januarja 2021. Prijavite se lahko izključno elektronsko. Prijave oddane po roku ne bodo obravnavane.

POSTOPEK IZBORA

Komisija bo na podlagi meril (navedenih v razpisni dokumentaciji) kandidate izbrala do 25. januarja 2021.

Kandidate bomo o izboru obvestili po e-pošti in se dogovorili za termin za prvi sestanek, ki bo namenjen pripravi individualnega načrta in podpisu dogovora o sodelovanju.

Za dodatne informacije nam lahko pišete na info@sticisce-iskra.si. Na pisna vprašanja vam bomo odgovorili v roku 24 ur.