Stičišče Iskra

Video pripovedovalsko gledališče

Gledališko snovanje je skoraj nemogoče izvajati v izolaciji, samo z uporabo tehnologije, a vendar ni popolnoma nemogoče. To z delom od aprila 2020 dalje dokazujeta KD Gajbla in društvo Talia.

Seveda to ni več tako gledališko snovanje, kot ga poznamo, ampak v veliki meri pobudo za ustvarjanje prevzame pripoved, govor, govorno izražanje in vse tiste geste, ki so vezane na zgornji del telesa ter seveda obrazna mimika.

Če nam gledališki oder omogoča delo v prostoru, delo s telesom, delo s soigralcem, nam tehnologija videokonferenc omogoča tisto nekaj filmskega, kar gledališče nima in kar ima film.

S skupino otrok in mladostnikov smo v želji po novih izzivih skupaj sprejeli eksperiment, kako preko orodja videokonference stkati dobro zgodbo: v interakciji, dramaturško, režijsko, kostumografsko in scenografsko zanimivo in konsistentno. Poudarek je na filmskem jeziku in dodelani pripovedi. 

Z mlajšimi otroki so izzivi popolnoma drugačni. Delo z njimi temelji na pripovedovalskih tehnikah, na širjenju govornega zaklada, na uporabi delovnega prostora, v katerem se odvija živa pripoved, na poteku komunikacije z ostalimi udeleženci, ki jih lahko zaznavamo samo kot sličico na ekranu ter na uporabi kamere in njenega pogleda. 

Kam nas bo raziskovanje peljalo, še ne vemo. Pustili se bomo presenetiti in sledili lastni domišljiji. 

Končni dogodek z najstniki se bo najverjetneje odvil konec maja oziroma v začetku junija 2020, končni izdelek otrok pa se zgodi po vsakem srečanju, ko otroci skupaj stkejo domišljijsko zgodbo. 

Delu KD Gajbla in Gledališke šole Talia lahko sledite na Facebook strani Gajble ter spletni strani Talie.

Imate dobro zgodbo? Z nami jo lahko delite tako, da izpolnite spletni obrazec. Veselimo se vaših prispevkov!