Stičišče Iskra

SKLEP O IMENOVANJU KANDIDATOV ZA PREDSTAVNIKE NVO V RAZVOJNI SVET REGIJE ISTRA-BRKINI-KRAS

Na podlagi 4. odstavka 7. člena Poslovnika postopka izbora predstavnikov nevladnih organizacij v Razvojni svet regije Istra-Brkini-Kras z dne 6. 1. 2021 izdajamo Sklep o imenovanju kandidatov za predstavnike NVO v Razvojni svet regije Istra-Brkini-Kras.

Stičišče NVO Istre in Krasa – Iskra, koordinator postopka, je 6. 1. 2021 razpisalo postopek izbora štirih (4) predstavnikov NVO v RSR Istra-Brkini-Kras.

Do 17. 1. 2021 je bilo pravočasno oddanih devet (9) prijav kandidatov za predstavnike NVO v RSR, od tega je eno (1) komisija zavrgla, ena (1) kandidatka pa je odstopila.

Koordinator postopka je na podlagi 6. člena Poslovnika organiziral javno predstavitev kandidatk in kandidatov preko platforme Zoom, na kateri se je predstavilo 7 kandidatk in kandidatov. Kandidati so dosegli medsebojno soglasje.

V skladu s 4. odstavkom 7. člena Poslovnika se s tem sklepom imenuje predstavnike NVO v RSR Istra-Brkini-Kras za obdobje 2021 – 2027.

Imenovane predstavnice in predstavniki so:
– Nena Bibica,
– Lorena Pavlič,
– Andrej Rojec,
– Nava Vardjan.

PRILOGA