Stičišče Iskra

NVO KOT RAZVIJALCI DIGITALNIH STORITEV

Kakšen potencial imajo NVO za razvoj digitalnih storitev? Naj namignemo: velik.

Naraščajoča kompleksnost sodobnih družb odpira nove priložnosti in izzive za storitveno vlogo nevladnih organizacij. Pojavljajo se nove potrebe in izzivi, še zlasti v povezavi z digitalizacijo javnih procesov.

Kako se lotiti razvoja digitalnih storitev, vam bomo predstavili na dvournem spletnem dogodkuv četrtek, 9. septembra 2021, ob 18. uri. Z vami bomo delili tudi nekaj inspirativnih zgodb, kako to udejanjati v praksi.

PROGRAM DOGODKA:

  • predstavitev analize potenciala nevladnih organizacij za oblikovanje novih javnih storitev ali prenos obstoječih javnih funkcij na področju informacijske družbe: Simon Delakorda, Inštitut za elektronsko participacijo,
  • predstavitev uporabe odprtokodnih rešitev na primeru dela društva za trajnostni razvoj Duh časa,
  • predstavitev brezplačnega klepetalnika (ČvekiFON) in mobilne aplikacije za starejše (Magda), inspirativna in nacionalno prepoznana projekta, ki ju je s partnerji ustvarila ekipa Simbioze,
  • predstavitev izkušenj, razlogov, pristopa in izzivov razvoja lastne programske opreme v društvu Ekologi brez meja,
  • predstavitev razvoja in implementacije storitev za zdravje na daljavo po meri človeka – uporabnika: Zavod IZRIIS.

Na dogodku bo tudi prostor za vsa vaša morebitna vprašanja.

PRIJAVA:
Zaradi omejenosti mest je obvezna prijava na spletnem obrazcu. Rok za prijavo je sreda, 8. september 2021.

Povezavo do spletne platforme vam bomo poslali nekaj dni pred dogodkom.