Stičišče Iskra

Neformalna izobraževanja na temo ločevanja in zmanjševanja odpadkov ter izbor »Eko ambasadorja«

Zavod Nomed pod pokroviteljstvom javnega komunalnega podjetja Marjetica Koper d.o.o. že tretje šolsko leto vsebinsko pripravlja in izvaja program neformalnega izobraževanja s področja ločevanja in zmanjševanja odpadkov. Izobraževanja so deležne vse osnovne šole Mestne občine Koper in Občine Ankaran.

Program je vsako leto drugačen, medtem ko je stalnica izbor najuspešnejše skupine, ki se na zaključni prireditvi poteguje za naziv »Eko ambasador«.

Maskota Marjetice Koper Smetko Marjetko vsako leto obišče tudi vse vrtce v obeh občinah in skozi zabavne dejavnosti izobražuje otroke od 4. do 6. leta starosti.

Rezultati večletnih izobraževanj se kažejo v zavedanju osnovnošolcev o pomenu zmanjševanja količine in pravilnega ločevanja odpadkov. Ker imajo učenci med izobraževanji možnost vprašati in izvedeti, kam sodijo posamezni odpadki, si nekateri od doma prinesejo spisek pridelanih odpadkov v domačem gospodinjstvu. Dvome o ustreznem ločevanju lahko takoj razrešimo in s tem pripomoremo k bolj učinkovitemu reševanju omenjene problematike v Mestni občini Koper in Občini Ankaran.

Na zaključni prireditvi »Eko ambasador«, ki je naravnana k preverjanju usvojenega znanja tekom šolskega leta, je ena od nalog tudi pisno reševanje testa. Rezultati opravljenih testov so vsako leto boljši, kar je dokaz, da imajo tovrstna izobraževanja velik doprinos k izboljšanju ravnanja z odpadki.

Po pripovedovanjih vzgojiteljic in staršev otrok iz vrtca so le-ti po obisku Smetka Marjetka veliko bolj dovzetni za odpadke v okolju. Med sprehodi ob obali večkrat poberejo plastične odpadke ter jih odvržejo v smetnjak, da se vanj ne bi ujele morske živali, kakor jim narekuje Smetko Marjetko.

Zavodu Nomed lahko sledite na Facebooku in Instagramu, kar nekaj vsebin pa vam je na voljo tudi na njihovem Youtube kanalu.

Imate dobro zgodbo? Z nami jo lahko delite tako, da izpolnite spletni obrazec. Veselimo se vaših prispevkov!