Stičišče Iskra

Delavnice krepitve socialnih veščin in individualno delo z otroki

Center za psihoterapijo in psihosocialno pomoč Koper je od oktobra do decembra 2019 v Občini Ankaran izvedel 10 delavnic krepitve socialnih veščin mladih. Delavnice so enkrat na teden potekale v prostorih Dnevnega centra za otroke in mladostnike Koper - PetKA, hkrati pa so delo z otroki opravljali tudi individualno, na OŠ Ankaran in v prostorih izvajalke individualnega dela z otroki.

Delavnic se je redno udeleževalo 7 otrok, individualno pa so delali s 4 udeleženci. 

Ob začetku delavnic so sestavili vlak prijateljstva, ki je udeležence povezoval med sabo in se skozi vsa srečanja delavnic podaljševal. 

Na delavnicah so mlade čustveno opismenjevali in učili posebnih veščin, kot je na primer pogajanje, spoštovanje mnenja drugega in zavzemanje zase. Mladi so na delavnicah prav tako krepili zaupanje vase in v druge ter razvijali pozitivno samovrednotenje in krepili močna področja. 

Učili so se tudi ustreznega reševanja medsebojnih težav in kako spodbujati medsebojno razumevanje, aktivno poslušanje in izražanje, pozornost pa so namenili tudi razvijanju prijateljskih vezi in učenju strpnosti do različnosti. 

Skupaj so prav tako praznovali ob tednu otroka, odkrivali in opazovali živali v njihovi okolici, risali polja čustev s kredami na igrišču, igrali družabne igre, pripravili kolaž Jaz – superjunak, iskali gradiva in soustvarjali v skupini ter med seboj izmenjevali znanja različnih jezikov. 

Izvajalki sta bili Neva Felicjan, univ. dipl. soc. pedagoginja, svetovalka realitetne terapije in Barbara Valič, univ. dipl. soc. pedagoginja, specializantka realitetne terapije, psihoterapevtka pod supervizijo – nosilka projekta.Delu Centra za psihoterapijo in psihosocialno pomoč Koper lahko sledite na njihovi spletni strani in Facebook profilu.

Imate dobro zgodbo? Z nami jo lahko delite tako, da izpolnite spletni obrazec. Veselimo se vaših prispevkov!