Log in

pinablack


SL / IT / HR
Gregorčičeva ulica 6, 6000 Koper
+386 (0)5 63 00 320
info@sticisce-iskra.si

NVO s potencialom

V okviru programa Stičišča ISKRA je posebna pozornost namenjena NVO s potencialom iz Obalno-kraške regije, torej tistim identificiranim NVO, ki izražajo interes za zadovoljevanje neustrezno naslovljenih potreb v lokalni skupnosti ter interes za lasten strokovni in organizacijski razvoj.

Nevladni sektor ima namreč potencial za izvajanje javnih storitev oz. prevzemanje javnih služb, zato se bo skupaj z NVO s potencialom strateško začrtalo razvoj sektorja, jih usposobilo za zagovorništvo ter sektorsko in izven sektorsko povezovanje in mreženje.

Status NVO s potencialom bo preko poziva nevladnim organizacijam za njegovo pridobitev dodeljen vsaj 24 nevladnim organizacijam v regiji. Zanje bodo na voljo številna usposabljanja, poleg tega pa bodo deležne mentorstva za različna področja.

Izbrani NVO s potencialom na podlagi 1. in 2. javnega poziva:

Društvo Brkinska godba 2000 (Hrpelje-Kozina) 

Društvo center za psihoterapijo in psihosocialno pomoč (Koper) 

Društvo Erasmus študentska mreža Primorska (Koper) 

Društvo Morigenos - raziskovanje in varstvo delfinov v slovenskem morju (Piran)

Društvo prijateljev glasbe (Koper) 

Društvo za trajnostni razvoj vasi Labor (Koper) 

Klub aktivnih družin (Koper) 

Kulturno društvo TRITE (3TE) (Koper) 

KŠOK - Klub študentov občine Koper (Koper)  

Medijska platforma Inde (Koper) 

Otok, zavod za razvijanje filmske kulture Ljubljana (Izola)

Pravni center za varstvo človekovih pravic (Koper)  

PRIMSS - Primorsko svetovalno središče (Koper)  

Rdeči Križ Slovenije - Območno združenje Koper  (Koper) 

SOPOTNIKI, Zavod za medgeneracijsko solidarnost (Divača)  

ŠENT, Slovensko združenje za dušeno zdravje (Koper) 

Zavod Dobra pot, zavod za kulturo in sonaravno delovanje (Divača)

Zavod Modri december, Zavod za spodbujanje zavedanja avtizma in Aspergerjevega sindroma (Koper)  

Zavod NOMED, Neodvisna medijska dejavnost (Koper)  

Zavod Nora (LOGOUT) (Izola) 

Log in or Registracija