Log in

pinablack


SL / IT / HR
Gregorčičeva ulica 6, 6000 Koper
+386 (0)5 63 00 320
info@sticisce-iskra.si

Razpisi

Več prispevkov

 1. Novi aktualni razpisi (17.–23. 5. 2017)
 2. Novi aktualni razpisi (10.–16. 5. 2017)
 3. Novi aktualni razpisi (27. 4.–9. 5. 2017)
 4. Novi aktualni razpisi (20.–26. 4. 2017)
 5. Novi aktualni razpisi (13.–19. 4. 2017)
 6. Novi aktualni razpisi (6.–12. 4. 2017)
 7. Novi aktualni razpisi (30. 3.–5. 4. 2017)
 8. Novi aktualni razpisi (23.–29. 3. 2017)
 9. Novi aktualni razpisi (16.–22. 3. 2017)
 10. Novi aktualni razpisi (9.–15. 3. 2017)
 11. Novi aktualni razpisi (2.–8. 3. 2017)
 12. Novi aktualni razpisi (22. 2.–1. 3. 2017)
 13. Dialog z državljani: mladi in prihodnost Evropske unije
 14. Javni razpis Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere (P1 plus 2017)
 15. Javno povabilo za predložitev in sofinanciranje aktivnosti bilateralnega sodelovanja v okviru Programa Finančnega mehanizma EGP (SI02) in Programa Norveškega finančnega mehanizma (SI05)
 16. Active and Assisted Living Programme: Packages integrating different solutions based on ICT to support active, healthy and independent living of older adults
 17. Razpisi za zbiranje predlogov v okviru delovnega programa za nepovratna sredstva na področju vseevropskih telekomunikacijskih omrežij
 18. ESPON: Call for Tender "Territorial and urban dimensions of digital transition in Europe"
 19. Sofinanciranje programov s področja kmetijstva in podeželja v Občini Divača
 20. Javni razpis za Zoisovo nagrado, Zoisovo priznanje, priznanje ambasador znanosti Republike Slovenije in Puhovo priznanje v letu 2017
 21. Call for proposals for partnership in the media category (COMM/FPA/2016)
 22. Javni poziv za sofinanciranje predhodnih arheoloških raziskav na območju naselbinske ali vrtnoarhitekturne dediščine
 23. Javni razpis za odkup AV del neodvisnih producentov (serija mladinskih oddaj)
 24. Javni razpis za odkup AV del neodvisnih producentov (serija otroških oddaj)
 25. Javni poziv k predlaganju kandidatov za nagrado oziroma priznanja na področju prostovoljstva za leto 2016
 26. Javni razpis za podelitev koncesije za izvajanje javne službe na področju raziskovalne dejavnosti v obliki raziskovalnih programov
 27. Javni razpis za podoktorske štipendije za raziskovalno delo na Japonskem v letu 2017 za raziskovalce iz Republike Slovenije
 28. Sofinanciranje turističnih društev v Mestni občini Koper
 29. Sofinanciranje veteranskih organizacij in drugih društev in združenj, ki niso predmet drugih razpisov v Mestni občini Koper
 30. Sofinanciranje prireditev in promocijskih aktivnosti Mestne občine Koper
 31. ESPON: Call for Tender "Territorial and urban dimensions of digital transition in Europe"
 32. Sofinanciranje varstva okolja v Mestni občini Koper
 33. Javni razpis za sofinanciranje projektov »Razvoj in izvajanje dolgih programov socialne aktivacije ter povezovanje z zaposlitvenimi programi«
 34. Javni razpis za izvedbo projekta »Pomoč pri integraciji za osebe z mednarodno zaščito«
 35. Usposabljanje na delovnem mestu za osebe z mednarodno zaščito
 36. Sofinanciranje programov socialnega varstva v Mestni občini Koper
 37. Javni razpis za izbor operacij »Popestrimo šolo 2017–2021 – Izobraževanje strokovnih delavcev za krepitev kompetenc šolajočih«
 38. Javni razpis za izbiro študentskih domov za študijsko leto 2017/2018
 39. Javni razpis nagrad Republike Slovenije na področju šolstva za leto 2017
 40. Sofinanciranje projektov za otroke in mladino v Mestni občini Koper
 41. Redni letni javni razpis za sofinanciranje filmskih festivalov v Republiki Sloveniji
 42. Javni poziv avtorjem, ki so upravičeni do denarnih prispevkov iz naslova knjižničnega nadomestila
 43. Razpis za medijsko nagrado Lorenza Natalija 2017
 44. Sofinanciranje kulture v Mestni občini Koper
 45. Vabilo k predlaganju kandidatov za Prešernovo nagrado in nagrado Prešernovega sklada
 46. Call for proposal: Grass root project on development education
 47. Sofinanciranje športnih programov v Mestni občini Koper
 48. Sofinanciranje promocije zdravja v Mestni občini Koper
 49. Javni razpis za sofinanciranje programov socialnega varstva v Občini Izola za leto 2017
 50. Tekmovanje socialnih inovacij Inštituta EIB 2017: Razpis za zbiranje predlogov

Log in or Registracija