Log in

pinablack


SL / IT / HR
Gregorčičeva ulica 6, 6000 Koper
+386 (0)5 63 00 320
info@sticisce-iskra.si

Vizija regionalnih stičišč NVO Primorske in Notranjske regije za 2015–2019

V četrtek, 18. februarja, je v e-Kavarni v Kopru potekala skupna novinarska konferenca regionalnih stičišč nevladnih organizacij Primorske in Notranjske regije, izbranih na Javnem razpisu za krepitev zmogljivosti NVO za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev 2015–2019, ki se bo izvajal v okviru 11. prednostne osi Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020.

BOREO – Regijsko stičišče NVO Primorsko-notranjske regije (nosilca Zveze društev Mladinski center Postojna), Regionalno stičišče NVO Planota (stičišče Goriške razvojne regije, nosilca Ustanove fundacije BiT PLANOTA) in novo pridruženo Stičišče NVO Krasa in Istre – ISKRA (nosilca Kulturno izobraževalnega društva PiNA), tri od dvanajstih, ki jih financirata Ministrstvo za javno upravo in Evropski socialni sklad, so predstavila začrtane programe za obdobje naslednjih štirih let.

»Ministrstvo za javno upravo si prizadeva izboljšati položaj nevladnih organizacij in prispevati k njihovi krepitvi za boljšo vpetost v družbeni razvoj,« zato želijo v tekoči finančni perspektivi »še naprej krepiti podporne NVO strukture, z namenom dolgoročnega razvoja in učinkovitega sodelovanja nevladnih organizacij pri pripravi in izvajanju javnih politik,« sta v sporočilu zapisali Irma MEŽNARIĆ ŠAJN, sekretarka, in Erika LENČIČ STOJANOVIČ, vodja Službe za nevladne organizacije Ministrstva za javno upravo.

»Gre za enega redkih razpisov, za katerega se je pri načrtovanju vključilo tudi deležnike, in za prvi razpis mehkih vsebin iz novega operativnega programa, kar kaže na prepoznan doprinos dela NVO sektorja,« je na novinarski konferenci izpostavila Tatjana HVALA, vodja Stičišča BOREO.

Regionalna stičišča so svoje programe pripravila kot odgovor na zaznane potrebe okolja, zaradi česar bodo aktivnosti vplivale tudi na širši družbenih razvoj v regijah. Nova perspektiva tako predvidevakrepitev informiranosti, organizacijske, strokovne in zagovorniške usposobljenosti NVO, večjo vlogo NVO pri izvajanju javnih storitev ter oblikovanju lokalnih in regionalnih politik, ter krepitevčezsektorskega sodelovanja z namenom reševanja družbenih izzivov. Poudarek bo na identificiranju in trajnostnem usposabljanju NVO s potencialom.

»Večina NVO v Sloveniji temelji na prostovoljstvu in delu v popoldanskem času. Vizija Stičišča ISKRA predpostavlja NVO sektor kot enega ključnih dejavnikov pri ustvarjanju regije z najvišjo kakovostjo bivanja pri nas, zato si bomo prizadevali za profesionalizacijo in dvig zaposljivosti v NVO,« je poudaril Vid TRATNIK, predsednik Kulturno izobraževalnega društva PiNA. Mirna BUIĆ, vodja Stičišča ISKRA, pa je dodala, da bo »poleg tega ena glavnih rezultatov vzpostavljen Center za zagovorništvo, ki bo aktivno deloval na področjih diskriminacije manjšin, kulturne politike, ureditve obalne ceste Koper-Izola, stanovanjske problematike mladih in stanovanjskih skupnosti za marginalizirane skupine.«

»Naša posebnost je v tem, da pokrivamo več podeželskega območja, zato načrtujemo vzpostavitev Inkubatorja za razvoj lokalnih produktov, poleg tega pa se bomo med drugim osredotočili še na širjenje skupne informacijske pisarne na področju sociale in sodelovanje pri vzpostavitvi participatornega proračuna v Novi Gorici,” je izpostavil Darijan KRPAN, vodja Stičišča Planota.

Na večjo kontinuiteto dela in merjenja doseženih rezultatov bo vplivalo tudi dejstvo, da je javni razpis tokrat prvič načrtovan za štiriletno obdobje. Čeprav je za to obdobje namenjeno okoli tretjino manj finančnih sredstev kot predhodna, pa so si stičišča enotna, da jim to kvečjemu predstavlja izziv in zagotavljajo, da se rez na rezultatih in učinkih ne bo poznal, tudi za to, ker se bodo pri svojem delu več povezovala z drugimi stičišči. Si pa na Ministrstvu za javno upravo želijo, »da bi tudi občine prepoznale koristi partnerskega sodelovanja z nevladnimi organizacijami

Log in or Registracija