Log in

pinablack


SL / IT / HR
Gregorčičeva ulica 6, 6000 Koper
+386 (0)5 63 00 320
info@sticisce-iskra.si

Vabilo na srečanje Participatorno urejanje prostora

Ena izmed prioritet razvojnega programa za Južno Primorsko regijo 2014-2020 je ureditev obalnega pasu Koper-Izola. Gre za področje, ki ima izjemen potencial za prebivalce Obalno-kraške regije, ki fizičnemu prostoru in ureditvam odmerjajo vitalnost na podlagi tega, ali so ureditve in posegi zanje primerni, prijetni in prijazni, skratka prispevajo tudi k kvaliteti življenja prebivalcev. Na ureditev tega obalnega pasu se veže tudi veliko tem v katerih delujejo NVO, to so vidiki trajnostne mobilnosti med obalnimi mesti, sonaravni turizem, delovanja športnih društev na tem območju (del območja je tudi načrtovani center vodnih športov) in okoljevarstveni vidiki. Prebivalci, zaradi zavedanja pomena območja, želijo biti aktivno vključeni kot aktivni soustvarjalci skozi celoten proces načrtovanja ureditve prostora.

Delovna skupina Stičišča ISKRA je na podlagi dobre prakse izdelave Trajnostne urbane strategije pregledala lokalne in regijske strategije, zakonodajo, analizirala obstoječe politike in postopke, predvidene za načrtovanje ureditve obalne ceste.

V drugi fazi predvidenega postopka se bo delovna skupina sestala z zainteresiranimi NVO in skupaj z vami razmislili o ukrepih, ki bi zagotavljali vključevanje civilne družbe v vse faze urejanje obalne ceste, in sicer v ponedeljek, 16. oktobra ob 13.00, v e-Kavarni PiNA, Kidričeva 43, Koper. Svojo udeležbo na srečanju predhodno potrdite prek obrazca. 

Na območju obalne ceste želimo implementirati »pilotni projekt za spodbuditev skupnostnega odločanja o bodoči ureditvi tega prostora«. V tem smislu želimo na tem območju skupaj z NVO raziskati možnosti za začetek vključevanje lokalnega prebivalstva in drugih deležnikov v odločanje o oblikovanju programskih vsebin za to območje (community building point). Prizadevanja usmerjamo v pilotno izvedbo participatornega pristopa za ureditev vzpostavitve programsko opremljene skupnostne točke. Tak pristop na terenu bi bil lahko model tudi za druge občine, ko se o bodoči rabi prostora odloča na skupnosten način.

Postopek bo potekal pod mentrostvom ga. Senke Šifkovič Vrbice s Pravno-informacijskega centra nevladnih organizacij – PIC v sklpu projekta Dovolj za vse – Skupnostno upravljanje z življenjskimi viri, ki ga izvajajo organizacije Umanotera, PIC in društvo Focus http://dovoljzavse.si/

Vljudno vabljeni/e.

Log in or Registracija