Log in

pinablack


SL / IT / HR
Gregorčičeva ulica 6, 6000 Koper
+386 (0)5 63 00 320
info@sticisce-iskra.si

Konferenca Podjetna prihodnost mladih

PiNA in Stičišče ISKRA, v sodelovanju s Centrom za razvoj in prenos znanja UP, vabijo na konferenco z uglednimi gostjami in gosti, namenjeno predstavnicam in predstavnikom izobraževalnega sistema, odločevalcem, mladinskim organizacijam, podjetjem ter vsem, ki bi radi doprinesli k boju proti brezposelnosti mladih in izobraževalnemu sistemu prihodnosti.

PETEK, 26. MAJ 2017
9.00-13.00
SEJNA DVORANA OBČINSKEGA SVETA OBČINE IZOLA (KRISTANOV TRG 1)

Mnoge evropske države si v zadnjih letih prizadevajo zmanjšati stopnjo brezposelnosti mladih, pri čemer družbeno odgovorno podjetništvo predstavlja eno izmed možnosti za ustvarjanje novih delovnih mest, saj velja za eno izmed najhitreje rastočih gospodarskih panog v Evropi.

Analiza potreb na področju družbeno odgovornega podjetništva med mladimi, ki ga je ISKRA – Stičišče NVO Istre in Krasa izvedlo v začetku 2017, je pokazala, da se tako mladi kot strokovnjaki strinjajo, da podjetniške kompetence pomagajo pri pridobivanju zaposlitve, vendar so mladi o tem slabo informirani. Podjetnost bi tako po mnenju obojih bilo treba razvijati že v času formalnega izobraževanja.

Namen konference je tako osvetliti lokalne potrebe po podpornih podjetniških okoljih ter proučiti vpliv spodbujanja podjetnosti, podjetniške ustvarjalnosti in inovativnosti v izobraževalnem procesu na razvoj mladih podjetnic in podjetnikov ter družbe kot celote.

PROGRAM:

9:00-9:20 Registracija udeleženk/-cev
9:20–9.30 Uvodni pozdrav: Vid Tratnik, predsednik Kulturno izobraževalnega društva PiNA

9:30-11:00 PRVI PANEL: PODPORNA PODJETNIŠKA OKOLJA ZA MLADE
Podporna podjetniška okolja, s poudarkom na potrebah lokalnega okolja, mladih, izzivih mladinskih organizacij in predstavitvi praks iz drugih regij.

Tadej Slapnik, državni sekretar Kabineta predsednika vlade, ustanovitelj in generalni sekretar Slovenskega foruma socialnega podjetništva
Nevenka Bandelj, vodja Zavoda RS za zaposlovanje, OE Koper
Mojca Vojska, vodja Centra mladih Koper
Nives JustinKovačnica – Coworking skupnost Kranj
Tomaž Stritar, podjetniški mentor, predavatelj in direktor Zavoda za razvoj socialnega podjetništva, Uspešen podjetnik

Moderator: Vid Tratnik, PiNA

Panel bo potekal v sklopu mednarodnega projekta Evropski HUB model za družbeno odgovorne mlade podjetnice/-ke, v okviru katerega je PiNA s partnerji izdala Priročnik za vzpostavitev podpornega okolja za družbeno odgovorne mlade podjetnike (2017).

11:00-11:30 ODMOR ZA KAVO

11:30-13.00 DRUGI PANEL: SPODBUJANJE PODJETNOSTI, USTVARJALNOSTI IN INOVATIVNOSTI V ŠOLAH 
Pridobivanje podjetniških kompetenc v času formalnega izobraževanja, s poudarkom na pregledu stanja ter razpravi o pomenu in možnostih vključevanja vsebin nevladnih organizacij/neformalnega izobraževanja v obstoječi vzgojno-izobraževalni sistem.

Timotej Pirjevec, vodja Urada za družbene dejavnosti in razvoj Mestne občine Koper
dr. Aleš Lipnik, Center za razvoj in prenos znanja UP
Kaja Cunk, Kulturno izobraževalno društvo PiNA
Gabrijela Dolinšek, ravnateljica OŠ Anton Ukmar
Iztok Drožina, ravnatelj Srednje tehniške šole Koper

Moderator: Iztok Škerlič, direktor Javnega zavoda za spodbujanje podjetništva in razvojne projekte Občine Izola

Na panelu se bo predstavilo mednarodni projekt House of Brain – HoB, v okviru katerega so Center za razvoj in prenos znanja UP ter partnerji raziskovali potrebe podjetij po kompetencah pri mladih in pripravili pilotna usposabljanja na področju tistih veščin, ki jih podjetja pri mladih najbolj pogrešajo.

VABILO IN PROGRAM: klik

Predhodne prijave preko spletnega obrazca najkasneje do srede, 24. maja, oz. do zapolnitve prostih mest.

Udeležba na konferenci je brezplačna. 

Log in or Registracija