Log in

pinablack


SL / IT / HR
Gregorčičeva ulica 6, 6000 Koper
+386 (0)5 63 00 320
info@sticisce-iskra.si

Središče za zagovorništvo in aktivno udeležbo

Središče za zagovorništvo in aktivno udeležbo predstavlja enega ključnih rezultatov programa Stičišča ISKRA. Sistematično bo skrbelo za izvajanje zagovorništva NVO in vključevanje nevladnih organizacij v javne zadeve za dosego potrebnih sprememb lokalnih in regionalnih politik z namenom naslavljanja potreb v skupnosti.

Deloval bo na področjih diskriminacije manjšin, kulturne politike, ureditve obalne ceste Koper-Izola, stanovanjske problematike mladih in stanovanjskih skupnosti za marginalizirane skupine. Na podlagi zaključnih poročil delovnih skupin in oblikovanega predloga ukrepov za doseganje sprememb s strani NVO sveta središča bo izvedlo zagovorniški proces za vsakega izmed šest oblikovanih predlogov.

PODROČJA DELA SREDIŠČA:

  • monitoriranje aktualnih politik (zakonodaja, predlogi, javni razpisi in natečaji);
  • operacionalizacija delovnih skupin (priprava in implementacija izvedbenih načrtov oz. kampanj);
  • izpeljava postopkov, ki pomenijo vključevanje predstavnic/-kov NVO v izvajanje javnih politik;
  • krepitev NVO v regiji na področju zagovorništva.

Člani/-ce NVO sveta bodo predstavnice/-ki nevladnih organizacij iz vseh občin Obalno-kraške regije, njihovo število bo določeno glede na število prebivalk/-cev posamezne občine. NVO svet bo oblikovan za obdobje dveh let in bo kot posvetovalno NVO telo operativno omogočilo zastopanje stališč NVO s strani stičišča.

Log in or Registracija