Log in

pinablack


SL / IT / HR
Gregorčičeva ulica 6, 6000 Koper
+386 (0)5 63 00 320
info@sticisce-iskra.si

Poročila

Člani/-ce delovnih skupin za zagovorništvo bodo skozi srečanja za vseh šest področij delovanja oblikovale/-i končna poročila, ki bodo vključevala:

  • identificirane ključne politike, zakone in regulacije, vezane na izpostavljene potrebe v lokalnem okolju;
  • ključne akterje, ki sprejemajo odločitve na področju politik, zakonov in regulacij, ki se jih poskuša naslavljati;
  • premisleke v obliki korakov/ukrepov, ki jih je potrebno izvesti za doseganje sprememb.

Poročila bodo služila kot izhodišče za izvedbo procesa zagovorništva.

Log in or Registracija