Log in

pinablack


SL / IT / HR
Gregorčičeva ulica 6, 6000 Koper
+386 (0)5 63 00 320
info@sticisce-iskra.si

Delavnica Dostopnost za vse = spoštovanje za vse

Združenje izvajalcev zaposlitvene rehabilitacije v Republiki Sloveniji, 7. junija 2019, ob 10. uri v prostorih Središča Rotunda organizira delavnico Dostopnost za vse = spoštovanje za vse. 

Delavnico organizirajo v okviru projekta ZaVse/4ALL, ki ga izvaja Združenje izvajalcev zaposlitvene rehabilitacije v Republiki Sloveniji (ZIZRS) kot koordinator projekta ter projektna partnerja Slovenska filantropija in Zavod Vozim. Projekt ZaVse/4ALL je namenjen zmanjševanju pomembnega problema, ki se kaže v družbi na področju enakih možnosti in diskriminacije ranljivih skupin, med katerimi so tudi invalidi. Ti se srečujejo predvsem s težavami pri zaposlovanju, ki so povezane s težavami z dostopanjem do grajenega okolja in informacij.

V ZIZRS so pripravili delavnico za predstavnike nevladnih organizacij in javnih institucij, v okviru katere bodo udeleženci spoznali zakonodajne okvire pri zaposlovanju invalidov in spodbude, ki so jih lahko deležni pri njihovem zaposlovanju, hkrati pa bodo skozi izkustveno delavnico spoznali, kako različne skupine invalidov spoznavajo okolje. Izkustveni del delavnice so pripravili skupaj z Društvom študentov invalidov Slovenije.

PROGRAM

10.00: Predstavitev spodbud za večje zaposlovanje invalidov v nevladnih organizacijah oziroma izboljšanje njihovega vključevanja na trg dela in splošno o projektu
10.45: Izkustveni del – predstavitev posameznih vrst invalidnosti in praktičen preizkus za udeležence, kako lahko različne skupine invalidov spoznavajo okolje

Zaradi lažje organizacije svojo udeležbo potrdite prek spletne prijavnice. Prosimo vas tudi, da zaradi zagotovitve tolmača za znakovni jezik označite oziroma dopišete, ali se bo delavnice udeležila gluha ali naglušna oseba.

Udeležba je brezplačna. 

Vljudno vabljeni!

Log in or Registracija