Log in

pinablack


SL / IT / HR
Gregorčičeva ulica 6, 6000 Koper
+386 (0)5 63 00 320
info@sticisce-iskra.si

Vprašalnik o prepoznavanju in obravnavanju diskriminacije

Slovenska filantropija v letu 2019 izvaja projekt »ZaVse/4ALL.« V okviru projekta, raziskujejo, koliko so diskriminaciji podvržene ranljive skupine prebivalstva. Analiza tega področja bo podlaga za nadaljnje ozaveščanje nevladnih organizacij, zato so vaše izkušnje pomembne.

Če ste pripravljeni prispevati svoje izkušnje izpolnite vprašalnik, dostopen na https://www.1ka.si/a/203604. Če delujete na področju nediskriminacije in enakih možnosti in bi želeli, da vaše podatke objavijo na spletni strani in v drugih publikacijah projekta, lahko na koncu vprašalnika vpišete podatke o svoji organizaciji.

Vprašalnik lahko izpolnite do 5. marca 2019.

Projekt sofinancirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Log in or Registracija