Log in

pinablack


SL / IT / HR
Gregorčičeva ulica 6, 6000 Koper
+386 (0)5 63 00 320
info@sticisce-iskra.si

CNVOS razpisal postopek izbora predstavnikov NVO v Svet Vlade RS za spodbujanje razvoja prostovoljstva, prostovoljskih in nevladnih organizacij

CNVOS je s strani Ministrstva za javno upravo prejel poziv k imenovanju sedmih predstavnikov nevladnih organizacij in njihovih namestnikov v Svet Vlade RS za spodbujanje razvoja prostovoljstva, prostovoljskih in nevladnih organizacij. Ena glavnih nalog sveta je spremljanje Strategije razvoja nevladnih organizacij in prostovoljstva, predstavniki in njihovi namestniki pa bodo imenovani za obdobje štirih let. Kandidate in/ali volilne upravičence lahko predlagate do 30. januarja.

Predstavnike in njihove namestnike se imenuje za obdobje štirih let, pri čemer so lahko še enkrat ponovno imenovani. 

Naloge Sveta so opredeljene v Sklepu o ustanovitvi, sestavi, organizaciji in nalogah Sveta Vlade Republike Slovenije za spodbujanje razvoja prostovoljstva, prostovoljskih in nevladnih organizacij.  Ena glavnih nalog sveta je spremljanje Strategije razvoja nevladnih organizacij in prostovoljstva.

Zaželeno je, da predstavniki nevladnih organizacij dobro poznajo področja delovanja nevladnih organizacij, razvojne dokumente, ki vplivajo na položaj nevladnih organizacij, potrebe širšega okolja in mednarodne trende.  

V skladu z načeli demokratičnega izbora bodo postopek izbora predstavnikov nevladnih organizacij izvedli tako, kot nalaga Poslovnik za postopek izbora predstavnikov nevladnih organizacij (v nadaljevanju Poslovnik). 
Več informacij o pozivu je na voljo tukaj.

Log in or Registracija