Log in

pinablack


SL / IT / HR
Gregorčičeva ulica 6, 6000 Koper
+386 (0)5 63 00 320
info@sticisce-iskra.si

Poziv za vsebinske predloge relevantih tem NVO - Šola za župane

PiNA v sodelovanju z vsemi 12 slovenskimi stičišči nevladnih organizacij, z namenom vključevanja predlogov, pobud in potreb s strani nevladnih organizacij in zainteresirane javnosti v programe kandidatov na lokalnih volitvah 2018, organizira Šolo za župane.Šola za župane ob jesenskih lokalnih volitvah 2018 spodbuja kandidate za župane in lokalne skupnosti k sodelovanju za večjo osredotočenost na programsko delo za prihodnje županske mandate. Kandidatke in kandidati za župane ter predstavniki lokalnih skupnosti, nevladnih in drugih organizacij bodo za en dan postali sošolci v Šoli za župane. Na 15 dogodkih po vsej Sloveniji se bodo srečali 1. oktobra na Dnevu šole za župane. Kandidati se lahko prijavijo prek spletnega mesta sola-za-zupane.si.

V Šoli za župane se bodo drug od drugega učili iz primerov dobre praks. Veliko uspešnih in dolgoročnih projektov in programov občine in nevladne organizacije že vrsto let organizirajo v posameznih krajih, zato je Šola za župane tudi ena redkih priložnosti, da si lokalne skupnosti med seboj izmenjajo izkušnje.

Zavedamo se, da vas pogosto pozivamo za razne vsebine in vabimo na številne dogodke, vendar se nam ta priložnost zdi še posebej pomembna. Na vas se zato obračamo prvič, da si rezervirate 1. oktobra za konstruktivne debate s predstavniki list in strank (ure sporočimo naknadno). 
 
Drugič pa želimo pridobiti vsebinske predloge skupnostnih tem - kratka definicija problema/izziva in nabor potencialnih rešitev - ki se vam zdijo relevantne in bi po vašem mnenju morale biti vključene v volilne programe list in strank. Zato vas pozivamo, da nam predloge pošljete najkasneje do srede, 26.9.2018.
 
Predloge bomo zbrali, smiselno združili v svežnje (clustre) in jih posredovali listam in strankam. 1. oktobra (in morda še kakšen drugi dan. le bo potreba) pa se bomo s kandidati in kandidatkami listi in strank dobili na "konzultacijah", kjer bomo skupaj iskali konkretne rešitve. Cilj je, da te rešitve dobijo mesto v volilnih programih. Zato vas pozivamo tudi, da razmislite, kdo od vas bi bil primeren za sodelovati na teh usklajevanjih oz. konzultacijah. Če nimate primerne osebe oz. časa, bomo predstavniki PiNE poskrbeli za kakovostno zagovarjanje tem.
Če za predlagane teme poznate tudi konkretne dobre prakse iz drugih občin po Sloveniji in širše, vas prosimo, da nam jih posredujete.
Za dodatne informacije je kontaktna oseba Borut Jerman, borut.jerman@pina.,si, 041 822 698

Log in or Registracija