Log in

pinablack


SL / IT / HR
Gregorčičeva ulica 6, 6000 Koper
+386 (0)5 63 00 320
info@sticisce-iskra.si

Javni poziv za pridobitev oz. podaljšanje veljavnosti certifikata Mladim prijazna občina 2018-2022

Objavljena sta dva javna poziva Mladim prijazna občina: Javni poziv za pridobitev certifikata Mladim prijazna občina 2018─2022 in Javni poziv za podaljšanje veljavnosti certifikata, ki naslavlja občine, katerim veljavnost certifikata se izteka v letošnjem letu.

Javni poziv je odprt do 9. septembra (za pridobitev certifikata) oz. do 16. septembra za občine, ki bodo veljavnost certifikata želele podaljšati.

Medtem ko se pogoji za za pridobitev certifikata bistveno ne razlikuje od tistih iz prejšnjega leta, se pri pogojih za podaljšanje veljavnosti certifikata Mladim prijazna občina obeta novost: koncept podaljševanja veljavnosti certifikata Mladim prijazna občina se namreč razlikuje od tistega, ki velja za prvo pridobitev certifikata. Razlike se kažejo tako v novih pogojih na nekaterih prednostnih področjih (kot so načrtno urejanje področja mladine, participacija mladih, informiranje in skupni projekti med mladimi in občino), kot pri spremljanju rezultatov izvajanja ukrepov za mlade ter načrtovanju kazalnikov uspešnosti ukrepov.

Občine, nosilke certifikata Mladim prijazna občina, bodo za potrebe podaljšanja veljavnosti certifikata tako pregledale rezultate izvajanja posameznih ukrepov v preteklih štirih letih in se zavezale k novim kazalnikom uspešnosti izvajanja ukrepov, ki jih bodo dosegale v prihodnjem 4-letnem obdobju.

Namen novih pogojev za občine, ki želijo podaljšati veljavnost že pridobljenega certifikata, predvsem pa namen beleženja in načrtovanja rezultatov posameznih ukrepov, je neprekinjen razvoj lokalnih mladinskih politik v Sloveniji, predvsem v tistih občinah, ki so v preteklosti že dokazale, da se področju mladine že posvečajo. Na Inštitutut za mladinsko politiko namreč verjamejo, da za te občine certifikat Mladim prijazna občina predstavlja potrdilo o dobrem delovanju na področju mladine, predstavlja pa tudi in predvsem zagon za nadaljevanje že uspešnega dela na področju reševanja izzivov mladih ter preventivnega ukrepanja, ki izzive mladih omili.

 

Log in or Registracija