Log in

pinablack


SL / IT / HR
Gregorčičeva ulica 6, 6000 Koper
+386 (0)5 63 00 320
info@sticisce-iskra.si

Vzpostavitev pešbusa v OŠ Oskarja Kovačiča Škofije

Jeseni bomo v sklopu čezmejnega projekta Interreg Italija-Slovenija z naslovom ENERGYCARE, po naročilu nosilnega partnerja projekta ATER Trieste, s podporo projektnega partnerja Kallipolis in v sodelovanju z Goriško lokalno energetsko agencijo GOLEA ter Mestno občino Koper, koordinirali pilotno vzpostavitev spremljanja otrok po poti v šolo na način pešbusa v OŠ Oskarja Kovačiča Škofije.

Prve aktivnosti projekta se že stekle – tako smo izmed predstavnikov staršev in aktivnih oseb v lokalnem okolju vključili 10 oseb, ki so bile pripravljene prevzeti vlogo ambasadorja projekta. Ti so po informativni delavnici, ki se je izvedla v začetku junija, v obdobju enega meseca testirali izvajanje aktivnosti za zmanjšanje energetske porabe in za povečanje trajnostno naravnanih alternativnih oblik mobilnosti v obliki dnevnega izpolnjevanja vprašalnika.

Sledili bodo video intervjuji o testiranju, iz katerih bodo razvidni izzivi, s katerimi so se spopadali in aktivnosti za njihovo razrešitev. V nadaljevanju bomo z ambasadorji, starši in zainteresirano javnostjo izvedli participativna srečanja, na katerih bomo skupaj z njimi pripravili vse potrebno za vzpostavitev organiziranega spremljanja poti v šolo v obliki pešbusa.

Kaj je pešbus?

Pešbus je način spremljanja poti v šolo, pri katerih se učenci v organiziranih skupinah v šolo odpravijo peš, po premišljeno začrtanih poteh, z vmesnimi postajami (kot avtobus) in po stalnem urniku. Skupine otrok spremljajo odrasli – najpogosteje so to starši sami, v nekaterih primerih pa tudi drugi člani družine (dedki, babice) ali drugi prostovoljci. Starši se organizirajo sami, pri čemer jih podpreta šola in lokalna skupnost ter tako otroke vsak dan spremljajo na aktivni poti v šolo.

Ta način prinaša veliko koristi za otroke, starše, lokalno skupnost in okolje.

Pešbus organiziramo v sklopu projekta ENERGYCARE, katerega namen je vključevanje lokalne skupnosti k izboljšanju energetske učinkovitosti javnih zgradb in trajnostna mobilnost; tj. zmanjšanje emisij CO2, porabe energije in energetske revščine na območju programa, s poudarkom na območjih občine Trst, Koper in San Donà di Piave.

 

 

Log in or Registracija