Log in

pinablack


SL / IT / HR
Gregorčičeva ulica 6, 6000 Koper
+386 (0)5 63 00 320
info@sticisce-iskra.si

ABC zagovorništva na lokalni ravni za NVO

ISKRA - Stičišče NVO Istre in Krasa, v sodelovanju z BOREO, regijskim stičiščem nevladnih organizacij Primorsko-notranjske regije organizira delavnico (2 v enem) "ABC zagovorništva na lokalni ravni za NVO", ki bo 4. julija 2018 ob 10. uri v e-kavarni PiNA (Kidričeva 43, Koper).

1. Delavnica »Mala šola občinskega proračuna za nevladne organizacije«

Ali ste pri svojem delu že srečali z občinskim proračunom? Vas zanima, kje se skriva razpisni denar, kaj predstavljajo določeni konti? Se vam zdi proračun le kup papirja, ki ga ne razumete?  Vas zanima kaj več kot le razpisni denar za delovanje vašega društva?

Občinski proračun ni le zbirka prihodkov in odhodkov, temveč  je tudi kratkoročna zaveza, pa tudi načrt občine za izvajanje politik, strategij in razvojnih načrtov.

Na delavnici vam bomo najprej predstavili osnovno zakonodajo s področja lokalne samouprave, nadaljevali bomo z vlogo občine v življenju (in financiranju) nevladnih organizacij, osrednji del delavnice pa je namenjen spoznavanju proračuna občine,  predvsem z namenom opismenjevanja nevladnikov pri branju in razumevanju le-tega. Zadnji del delavnice je namenjen spoznavanju poti, ki  jih lahko uporabite za vključevanje vaših pobud v proračun.

Izvajalec:

Delavnico bo vodil Samo Vesel, strokovni sodelavec BOREO Regijskega stičišča nevladnih organizacij Primorsko-notranjske regije in programski vodja Mladinskega centra Postojna. Je dolgoletni občinski svetnik v občini Postojna, ter soavtor priročnika Financiranje nevladnih organizacij na lokalni ravni.

2. Delavnica »priprava in izvedba učinkovite zagovorniške kampanje«

Delavnica bo obsegala pregled osnovni načel in pojmov pri oblikovanju zagovorniških kampanj na lokalni ravni, na poučen in praktičen način bodo predstavljeni primeri dobrih in slabih praks. Udeleženci bodo spoznali konkretna orodja za načrtovanje in izvedbo lastne zagovorniške kampanje v svojem lokalnem okolju.

Izvajalec:

Tatjana Hvala, vodja BOREO Regijskega stičišča nevladnih organizacij Primorsko-notranjske regije z večletnimi izkušnjami v civilnem dialogu in zagovorništvu nevladnih organizacij na lokalni in nacionalni ravni.

Skupna dolžina delavnic je 4 ure, za vsako nevladno organizacijo pa bosta predavatelja na voljo za individualno mentorstvo po delavinci.

 Zaradi omejenosti prostih mest je obvezna prijava preko spletnega obrazca. Rok za prijavo na delavnici je petek, 29. junij 2018. 

 

 

 

 

Log in or Registracija