Log in

pinablack


SL / IT / HR
Gregorčičeva ulica 6, 6000 Koper
+386 (0)5 63 00 320
info@sticisce-iskra.si

Stanovanjske zadruge, alternativna rešitev stanovanjskega problema na Obali

Kulturno izobraževalno društvo Pina, v sodelovanju s Fakulteto za arhitekturo Ljubljana in stanovanjsko zadrugo Zadrugator, vabi na predavanje Stanovanjske zadruge, alternativna rešitev stanovanjskega problema na Obali, ki bo v petek, 25. maja 2018 ob 18. uri na vrtu palače Gravisi-Buttorai v Kopru.

Razmere na stanovanjskem trgu v Sloveniji so za mlade dokaj neugodne. Mladim je stanovanjski trg manj naklonjen, saj je najobičajnejši način pridobitve stanovanja v Sloveniji nakup, pri čemer imajo mladi praviloma nižje prihodke, na trgu dela pa se soočajo z zaposlitvami za določen čas, kar jim onemogoča dostop do posojil. Visoke cene nepremičnin ter otežen dostop do finančnih virov mladim otežuje prehod v lastno stanovanje, odhod od staršev in osamosvojitev ter osnovanje lastnega gospodinjstva in nato družine (Nacionalni stanovanjski program 2013-2022).

Priložnost za rešitev stanovanjskega problema so stanovanjske zadruge, ki so v tujini razširjena oblika stanovanjske preskrbe, v zadnjih letih pa jim prepoznavnost raste tudi v Sloveniji. Te predstavljajo partnerstvo med državo, občinami in civilno družbo ter imajo potencial, da postanejo pomemben del stanovanjske politike. Kot ugodna priložnost za izboljšanje razmer so stanovanjske zadruge omenjene tudi v Nacionalnem stanovanjskem programu 2015-25. V Sloveniji že obstaja več iniciativ, ki delajo v smeri realizacije pilotnega projekta. Na Obali, ki glede stanovanjske oskrbe sodi v sam vrh problematičnih regij v Sloveniji, pa take iniciative še ni.

S predavanjem želimo javnost seznaniti z modelom stanovanjskega zadružništva kot potencialne rešitve stanovanjskega problema na Obali. V sklopu dogodka bo predstavljen model stanovanjske zadružne gradnje, ki bo podkrepljen s primeri dobrih praks iz tujine in zadružnih iniciativ po Sloveniji.

Predavala bo izr. prof. mag. Anja Planišček (Fakulteta za arhitekturo).

Predavanju bodo v juniju sledile delavnice, na katerih se bo z interesno skupino izvedla simulacija participatornega načrtovanja stanovanjske gradnje po zadružnem modelu.

V primeru dežja bo predavanje izvedeno v notranjih prostorih Palače Gravisi-Buttorai (Circolo).

Vljudno vabljeni!

Uporabne povezave:
Stanovanjska zadruga Zadrugator (Slovenija)
Stanovanjska zadruga Mehr als wohnen (Švica)
Stanovanjska zadruga Sargfabrik (Dunaj)

 

 

 

Log in or Registracija