Log in

pinablack


SL / IT / HR
Gregorčičeva ulica 6, 6000 Koper
+386 (0)5 63 00 320
info@sticisce-iskra.si

Vse vsebine

Več prispevkov

 1. Usposabljanje za mladinske svetovalce in svetovalke
 2. Objavljen javni razpis za sofinanciranje štipendij namenjenih usposabljanju ali izobraževanju v tujini
 3. Poziv za sodelovanje na dogodku Narišimo Obalo
 4. Nacionalno srečanje nevladnih organizacij Gradimo solidarnost
 5. ABC zagovorništva na lokalni ravni za NVO
 6. Informativna delavnica za potencialne prijavitelje Javnega poziva za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij, izbranih na razpisih sofinanciranih iz proračuna Evropske unije
 7. Priprava predloga pravilnika o določitvi kriterijev za izkazovanje dosežkov delovanja NVO za podelitev statusa NVO v javnem interesu na področju mednarodnih odnosov, zunanjih zadev ...
 8. Dogodek ob svetovnem dnevu beguncev
 9. Status nevladne organizacije po ZNOrg: pozor, potrebne spremembe akta o ustanovitvi
 10. Poziv za sodelovanje v participatornem načrtovanju stanovanjske zadruge
 11. Poziv k sodelovanju na dogodku ob svetovnem dnevu beguncev
 12. Poziv nevladnim organizacijam na območju občin Koper, Izola, Piran in Ankaran
 13. Stanovanjske zadruge, alternativna rešitev stanovanjskega problema na Obali
 14. StartUp Koper: Osnove blockchaina
 15. Blockchain tehnologija: uporaba v podjetništvu
 16. Blockchain Developers Meetup
 17. Poziv za vključitev v mrežo za spodbujanje trajnostnega prostovoljstva v Obalno-kraški regiji
 18. 4. Dan vključujoče informacijske družbe 2018 »Vizija(e) digitalne družbe v Sloveniji«
 19. Informativna delavnica za JR za sofinanciranje projektov razvoja in profesionalizacije nevladnih organizacij in prostovoljstva
 20. Javni razpis za sofinanciranje projektov razvoja in profesionalizacije nevladnih organizacij in prostovoljstva
 21. Blockchain tehnologija: Gremo na ICO?
 22. Javni poziv za NVO Obalno-kraške regije za izbor »NVO s potencialom« in pridobitev statusa »NVO s potencialom«
 23. Razpis za Nagrado družbeno odgovornih podjetniških praks za partnerstva, inovacije in spremembe 2018
 24. Dvodnevni pripravljalni seminar za nove in stare vzgojitelje ter delo na poletnih letovanjih otrok 2018 (MZL RKS Debeli rtič)
 25. Izobraževanje: Pregled novosti varstva osebnih podatkov v NVO
 26. Vabilo na srečanje: predlogi sistemskih izboljšav financiranja kulturnih nevladnih organizacij v Mestni občini Koper v sklopu priprave lokalnega programa za kulturo (LPK) Mestne občine
 27. Predstavitev knjige Vzgojni načrt v šoli in okrogla miza Ustvarjati kulturo spoštovanja
 28. Brezplačna usposabljanja za mlade: zadnji krogi v Ljubljani in Kopru
 29. IZZIVI SLOVENIJE 2020: Prihodnost razvoja nevladnih organizacij v slovenski družbi
 30. Lokalni posvet Učinkovito povezovanje za celostno vključevanje priseljencev
 31. Osebna izkaznica nevladnih organizacij na področju kulture
 32. DZ sprejel predlog zakona o nevladnih organizacijah
 33. Otvoritev večerov migrantskega filma
 34. Omizje "Kaj bo z obalno cesto?"
 35. Aktualni razpisi
 36. Izberi prakso
 37. Ponudi prakso
 38. Tiskano gradivo
 39. Video
 40. Knjižnica NVO
 41. Kontakt
 42. Stičiščnik
 43. Čezsektorsko sodelovanje
 44. ISKRA grafika (CGP)
 45. Mediji o nas
 46. Svetovanje
 47. Usposabljanje in mentorstvo
 48. NVO s potencialom
 49. Svet RS za NVO
 50. ISKRA - Stičišče NVO Istre in Krasa

Log in or Registracija