Log in

pinablack


SL / IT / HR
Gregorčičeva ulica 6, 6000 Koper
+386 (0)5 63 00 320
info@sticisce-iskra.si

Svet RS za NVO

Svet Vlade Republike Slovenije za spodbujanje razvoja prostovoljstva, prostovoljskih in nevladnih organizacij je strokovno in posvetovalno telo vlade o zadevah s področja prostovoljstva, prostovoljskih in nevladnih organizacij, ki deluje v okviru Ministrstva za javno upravo. To je na področju sodelovanja z nevladnimi organizacijami (NVO) zadolženo za reševanje horizontalnih vprašanj NVO, kar zajema predvsem pripravo in uresničevanje ukrepov za krepitev civilnega dialoga – krepitev sodelovanja NVO v procesih priprave in izvajanja javnih politik ter vzpostavljanje sistemskih pogojev za njihov razvoj (več: tukaj).

Svet za NVO sestavlja 23 članov, od tega 11 predstavnic/-kov ministrstev in vladnih služb, 11 predstavnic/-kov nevladnih organizacij in en/-a strokovnjak/-inja s področja civilne družbe.

Predsednica Sveta je predstavnica nevladnih organizacij, Tina Divjak, CNVOS.

Strokovne in tehnično-administrativne naloge za Svet opravlja ministrstvo, pristojno za delovanje nevladnih organizacij.

Log in or Registracija